Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Радост" - Севлиево по шест обособени позиции"

 Договор с приложения Дата на качване: 25.05.2018

 Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП Дата на качване: 19.04.2018

 Удължаване срок на обществена поръчка Дата на качване: 04.04.2018

 Информация за публикуване на ОП Дата на качване: 26.03.2018

 Обява Дата на качване: 26.03.2018

 Образци на документи Дата на качване: 26.03.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 26.03.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево