Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Априлци, по две обособени позицииОбществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите указания и документацията за участие в процедурата е  "услуга" с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Априлци, по обособени позиции

Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка, е да осигури превоз и комфорт на пътниците. 

Създадена на дата 30.03.2018г.

Обществената поръчка е публикувана под уникален № в ПОП 

 

00189-2018-0008

  Обявление Дата на качване: 11.05.2018

 Решение за прекратяване Дата на качване: 24.04.2018

 Решение за одобряване на обявление за изменение Дата на качване: 03.04.2018

 Образци Дата на качване: 30.03.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.03.2018

 Документация за участие Дата на качване: 30.03.2018

 Обявление Дата на качване: 30.03.2018

 Решение Дата на качване: 30.03.2018

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево