Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство" и Детска кухня гр. Севлиево по шест обособени позиции"

 Приложение 2 към договор Дата на качване: 21.05.2018

 Приложение 1 към договор Дата на качване: 21.05.2018

 Договор Дата на качване: 21.05.2018

 Протокол Дата на качване: 25.04.2018

 Удължаване срока за получаване на оферти Дата на качване: 11.04.2018

 Документация Дата на качване: 03.04.2018

 Приложения Дата на качване: 03.04.2018

 Информация АОП Дата на качване: 03.04.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 03.04.2018

 Обява Дата на качване: 03.04.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево