Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.05.2018

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2017 г. 

Уважаеми жители на община Севлиево,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

Вашите мнения, свързани с Отчет 2017 г., ще се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите“ на Община Севлиево и на електронен адрес: sevlievo@sevlievo.bg.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.05.2018 г. (сряда) от 14 часа в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево.

 

С уважение,

Председател на Общински съвет-Севлиево:

( Здравка Лалева)


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево