Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.05.2018

Информация по проект за дневен център "Добрина"Информация по проект за дневен център "Добрина"
Информация по проект за дневен център "Добрина"
Информация по проект за дневен център "Добрина"

                                                                                                     

От стартирането на директната работа от септември 2017 г. до момента, в център „Добрина“ ежедневно е осигурявана подкрепа на ползвателите с цел подобряване на качеството на живот на хората с увреждания. Те са придружавани в процеса на  решаването на проблеми с други хора, както и със средата, в която живеят. В този смисъл, подкрепата е насочена към универсалните права и ценности на човека - правото на достойнство, равни възможности, независим живот, участие и принос в обществото, промяна на жизнената среда, така че да включва хората с различни увреждания и да използва техните ресурси.

На 3 април 2018 г. Дневен център „Добрина“, функциониращ в рамките на проект № BG05M9О001-2.005-0075 – Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“, финансиран от ОП „РЧР“ , стартира цикъл от 16 екскурзии. До момента са реализирани три от тях – до Град Габрово, гр. Велико Търново, древноримски град Никополис ад иструм и Соколски манастир.

Спазени бяха всички изисквания за провеждането на безопасно и спокойно пътуване и последващи дейности, заложени в плана за екскурзията. Транспортирането се извършва с лицензиран превоз.

В гр. Габрово беше посетен Дом на хумора и сатирата. Отбор „Добрина“ имаше възможност да разгледа постоянно присъстващите изложби: „Корените на габровския хумор”, „Раят”, „Да живее карнавалът”,  „Маската - лицето на празника” и „Грехът - българска възрожденска живопис”, както и временната експозиция - „ Черни докосвания. Почит за графикатурата - самостоятелна изложба на професор Иван Газдов.

В гр. Велико Търново, в музея на восъчните фигури, ползвателите имаха възможност да обогатят представите си за средновековна България, посредством разглеждане на 28 изящно изработените скулптурни фигури в реален размер на емблематични личности от Второто българско царство - владетели, боляри, обикновени хора и занаятчии, разположени във възстановки на исторически събития и битови сцени. Предоставена им беше професионална беседа и си припомниха някогашните занаяти, които самите те познават от своето детство – грънчарство, ковачество, строителство.

По време на посещението в историко-археологическия комплекс «Никополис ад иструм»,  ползвателите се чувстваха изключително комфортно и приятно предвид факта, че резервата е разположен сред природата. Тишината и спокойствието бяха полезни и им позволиха активна  почивка извън натовареното и шумно за тях градско ежедневие. С внимание и интерес разгледа всички археологически открития в комплекса. Разходиха се по съхранен, автентичен римски път.

В етнографския комплекс «Етъра» ползвателите си припомниха автентични народни занаяти и с  удоволствие посетиха автентичната кафе-страноприемница в архитекрупния резерват. При посещението си в Соколския манастир, отбор «Добрина» се наслади на красивата и живописна природа и обядва на открито – на поляна под слънчевото синьо небе в изключително добро настроение.

Участието в  екскурзиите, предизвикат силно чувство на вълнение и щастие в участниците. Силно активизиран беше ентусиазма на ползвателите, защото чрез пътуването на различни места, които самостоятелно не биха могли да посетят (поради финансови затруднения или затруднено придвижване), им бе  дадена възможност  за активно социално включване и общуване.

За изминалия период от старта на работата на център „Добрина“ са изградени стабилни отношения на доверителност между екипа на център и ползвателите. Постигнато е високо качество при предоставяне на социалната услуга, както по отношение на методологията на работа, така и по отношение на пълноценност и хуманност в директното човешко общуване и подкрепа.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево