Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№9 от 23.07.2018г. Строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов" “ – гр.Севлиево, област Габрово“ по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”Прогнозната стойност на поръчката е 148 433,46 лева без ДДС.Финансирането е със средства съгласно Споразумение № РД09-63/25.06.2018г. между Община Севлиево и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект "Красива България". Договор Дата на качване: 13.09.2018

 Протокол № 2 от работа на комисията Дата на качване: 24.08.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 16.08.2018

 Обява за удължаване на първоначалния срок Дата на качване: 09.08.2018

 Информация за обява в АОП Дата на качване: 24.07.2018

 КСС оферта Дата на качване: 24.07.2018

 Образци Дата на качване: 24.07.2018

 Договор за СМР - проект Дата на качване: 24.07.2018

 Обява по чл.20, ал.3 ЗОП Дата на качване: 24.07.2018

 Спецификация дограма Дата на качване: 24.07.2018

 Технически проект Дата на качване: 24.07.2018

 Техническо задание Дата на качване: 24.07.2018

 Указания Дата на качване: 24.07.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево