Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.09.2018

Организират екскурзия по проект „Детската градина – моето любимо място“За трети път ще бъде организирана петдневна екскурзия за посещение на различни етнографски забележителности и музеи в България по проект „Детската градина – моето любимо място“, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0042, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Това е поредната инициатива, с която се награждава  участието на децата в образователно-занимателни дейности в ателиета и спортни клубове по проекта, както и техните родители, които участват в тематични обучения.

Екскурзията ще бъде реализирана в периода 29.09.2018-03.10.2018г. по познатия вече маршрут Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“, Архитектурно-исторически резерват „Боженци“, Архитектурен резерват „Жеравна“ и Етнографски Ареален Комплекс–Златоград.

Пътуването се провежда с образователна цел, като по време на реализирането му ще бъдат организирани много и различни тематични детски забавления на различните места.

В екскурзиите могат да заявят участие всички деца от ателиетата по проекта, които да бъдат придружени от свой родител, и които не са участвали във вече организираните екскурзии по проекта.

Всички разходи, като транспорт, нощувка, храна, такси за музеите и застраховки, се поемат от бюджета на проекта и са безплатни за участниците.

Заявления за участие се набират при административните координатори на проекта на място в ДГ Мечо Пух, с. Петко Славейков и ДГ Радост, гр.Севлиево.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево