Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


РегистриПубличен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение Регистър на Минимални помощи Дата на качване: 13.01.2022

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ - към 13.12.2021 г. Дата на качване: 17.12.2021

 Главен регистър за частна общинска собственост към 15.12.2021 г. Дата на качване: 17.12.2021

 Главен регистър за публична общинска собственост към 01.12.2021 г. Дата на качване: 17.12.2021

 Публичен регистър на сдруженията на собствениците Дата на качване: 13.12.2021

 РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2021 г. Дата на качване: 13.10.2021

 РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 2021 г. Дата на качване: 13.10.2021

 Регистър на одобрените изменения на ОУПО Севлиево 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 Регистър на допуснатите изменения на ОУПО Севлиево 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 Регистър за допускане на ПУП - 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 Регистър на одобрени ПУП - 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Дата на качване: 20.01.2021

 РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 2020 г. Дата на качване: 20.01.2021

 Главен регистър за частна общинска собственост към 01.06.2020 Дата на качване: 08.06.2020

 Главен регистър за публична общинска собственост към 01.06.2020 Дата на качване: 08.06.2020

 Регистри на разкопаванията в УТ на община Севлиево Дата на качване: 12.09.2019

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове - към 01.06.20 г. Дата на качване: 08.06.2020

 Публичен регистър за разпоредителните сделки с общински имоти - към 01.06.20г. Дата на качване: 08.06.2020

 Регистър на издадените разрешителни по ЗВ Дата на качване: 16.10.2020

 Публични регистри на Община Севлиево 2017г. - 2019г. Дата на качване: 10.06.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево