Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина “Мечо Пух” с. Петко Славейков, общ. Севлиево

 Съобщение по чл. 193 от ЗОП Дата на качване: 12.12.2018

 Информация за публикуване на ОП за удължаване на срока Дата на качване: 27.11.2018

 Образци Дата на качване: 15.11.2018

 Информация за публикуване на ОП Дата на качване: 15.11.2018

 Обява Дата на качване: 15.11.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево