Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Дамяново и Севлиево – Енев рът"Предмет на обществената поръчка е "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево-Дамяново и Севлиево-Енев рът, които са част от общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево". Място на изпълнение - на територията на община Севлиево, съгласно утвърденото маршрутно разписание. Правно основание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Поръчката е публикувана под номер в РОП 

 
00189-2018-0028

Създадена на дата 29.11.2018г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.05.2019

 Договор Дата на качване: 27.05.2019

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 20.02.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 20.02.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 20.02.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 23.01.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 14.01.2019

 Решение за одобряване на обявление за изменение Дата на качване: 06.12.2018

 Проект на договор Дата на качване: 29.11.2018

 Образци Дата на качване: 29.11.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.11.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 29.11.2018

 Документация Дата на качване: 29.11.2018

 Обявление за поръчка Дата на качване: 29.11.2018

 Решение за откриване Дата на качване: 29.11.2018

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево