Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на СМР на инсталация за компостиране в гр. Севлиево."Поръчката е публикувана под уникален номер в РОП 00189-2018-0033

Създадена на дата 28.12.2018г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Договор Дата на качване: 21.02.2019

 Ценова оферта Дата на качване: 21.02.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.02.2019

 Решение Дата на качване: 14.01.2019

 Доклад Дата на качване: 14.01.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 14.01.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 28.12.2018

 Покана Дата на качване: 28.12.2018

 Образци - Приложения към покана Дата на качване: 28.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево