Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО“Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата обхваща  Етап I - участък 1.1 от Инвестиционен  проект „Изграждането на трасе за техническа инфраструктура – велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение, свързваща урбанизираната територия през парк “Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица)“, съгласно Разрешение за строеж №134 от 16.10.2018 г. 

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от Община Севлиево.

 
00189-2018-0034

Поръчката е с уникален номер в РОП 

Създадена на дата 28.12.2018г. Обявление за приключване на договор ОП-5/11.03.2019 год. Дата на качване: 04.10.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 25.03.2019

 Договор ОП-5 Дата на качване: 25.03.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 19.02.2019

 Доклад Дата на качване: 19.02.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 19.02.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 08.02.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 31.12.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 31.12.2018

 Документация Дата на качване: 31.12.2018

 Образци Дата на качване: 31.12.2018

 КСС Дата на качване: 31.12.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 31.12.2018

 Разрешение за строеж Дата на качване: 31.12.2018

 Технически проект Дата на качване: 31.12.2018

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево