Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП Доставка на горива за нуждите на машини, които обслужват "Регионално депо за отпадъци - Севлиево" ООД

 Обявление за приключване на договор за ОП - Бензин Дата на качване: 17.03.2020

 Обявление за приключване на договор за ОП - Дизел Дата на качване: 17.03.2020

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 28.03.2019

 Сключен договор за безоловен бензин Дата на качване: 19.02.2019

 Сключен договор за дизелово гориво Дата на качване: 19.02.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 19.02.2019

 Решение за откриване на поцедура Дата на качване: 18.01.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево