Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


“Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”“Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730” Приложение към договор Дата на качване: 28.11.2018

 Договор авторски надзор Дата на качване: 28.11.2018

 Протокол Дата на качване: 16.11.2018

 покана за подаване на оферта Дата на качване: 06.11.2018

 образци Дата на качване: 06.11.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево