Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№ 1 от 04.02.2019г. - "Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1"В обхвата на обществената поръчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.

Информацията за публикуване в профила на купувача на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в РОП под номер: 9085347 Договор ОП-6 Дата на качване: 13.03.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 28.02.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 19.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 04.02.2019

 Образци Дата на качване: 04.02.2019

 Информация за публикуване на ОП Дата на качване: 04.02.2019

 Обява Дата на качване: 04.02.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево