Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№ 3 от 20.02.2019г. - „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД СЕВЛИЕВО”Предмет на поръчката е "Строителство" вкл. следните дейности, свързани с: проектиране, изпълнение на СМР, осъществяване на авторски надзор.

Поръчката е публикувана в РОП с № 9085857. Договор ОП-9 Дата на качване: 08.04.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 18.03.2019

 Информация за удължен срок Дата на качване: 08.03.2019

 Образци Дата на качване: 20.02.2019

 Техническо задание Дата на качване: 20.02.2019

 Информация за публикуване на ОП Дата на качване: 20.02.2019

 Обява Дата на качване: 20.02.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево