Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№4 от 26.02.2019г.-„РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДК „ЙОВКО ЙОВКОВ“ в УПИ IV, кв.24 по плана на гр.Севлиево”.№4 от 26.02.2019г. Предмет на поръчката: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност -ДК „Йовко Йовков“. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации.Ще бъде подменено водоотвеждането  от покрива, както и мълниезащитата.

Финансиране: Финансовите средства  са осигурени от Община Севлиево.

Линк към Технически проект https://dox.abv.bg/download?id=418d200100#

Създадена на 26.02.2019г. Договор ОП-10 Дата на качване: 10.04.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 29.03.2019

 Обява за обществена поръчка Дата на качване: 26.02.2019

 Информация за публикувана обява Дата на качване: 26.02.2019

 КСС Дата на качване: 26.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 26.02.2019

 Спецификация дограма към Техническа спецификация Дата на качване: 26.02.2019

 Образци Дата на качване: 26.02.2019

 Разрешение за строеж Дата на качване: 26.02.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево