Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№5 от 27.03.2019г. Упражняване на строителен надзор на обект: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО“Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от Община Севлиево.

Поръчката е публикувана под № 9087006 Договор Дата на качване: 13.05.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 23.04.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 10.04.2019

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 29.03.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 27.03.2019

 Информация за публикувана обява Дата на качване: 27.03.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 27.03.2019

 Образци Дата на качване: 27.03.2019

 Разрешение за строеж Дата на качване: 27.03.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево