Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина “Радост”, гр. Севлиево, по шест обособени позиции

 Договор Дата на качване: 23.05.2019

 Протокол 1 Дата на качване: 09.05.2019

 информация за публикуване в профил на купувача Дата на качване: 10.04.2019

 обява Дата на качване: 10.04.2019

 техническа спецификация Дата на качване: 10.04.2019

 Образци Дата на качване: 10.04.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево