Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство" и Детска кухня, гр. Севлиево по шест обособени позиции

 Договор Дата на качване: 10.05.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 25.04.2019

 Информация за публикуване в профил на купувача Дата на качване: 10.04.2019

 Обява Дата на качване: 10.04.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 10.04.2019

 Образци Дата на качване: 10.04.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево