Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.04.2019

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ С ОТСТЪПКАИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ С ОТСТЪПКА

Община Севлиево напомня на своите граждани, че до края на април могат да заплатят задълженията си с 5% отстъпка

В края на април изтичат законовите срокове за плащане на задължения за недвижими имоти и автомобили с 5% отстъпка. Две седмици преди крайния срок дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в Община Севлиево напомня, че жителите на общината все още могат да се възползват от тази възможност.

Плащанията от собственици на имущество в Община Севлиево могат да бъдат извършени по няколко начина: в касата на дирекцията - сградата на Община Севлиево, 1 етаж, стая 115, с работно време от 8:30 ч.  до 16:30 ч. без прекъсване; с платежно нареждане чрез банка по сметката на общината: ИНВЕСТБАНК-АД, Финансов център Севлиево, BIC – IORTBGSF, IBAN – BG09IORT81278400000100, код за вид  плащане  44 21 00 - данък върху недвижимите имоти, код за вид  плащане  44 23 00 - данък върху превозните средства, код за вид  плащане  44 24 00 - такса битови отпадъци; чрез офисите на ИЗИПЕЙ-АД; чрез Български пощи.

Гражданите, които решат да плащат своите данъци за недвижими имоти, такса за битви отпадъци и данък МПС на части, трябва да внесат първа вноска до 30 юни 2019 г. и втора вноска до 31 октомври.

Община Севлиево изказва своята благодарност на всички жители, платили задълженията си в срок.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево