Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№6 от 16.04.2019г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020г.“Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020 г.“

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“ и включва следните основни дейности:

Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното:

  • Машинно косене на тревна растителност;
  • Ръчно косене на тревна растителност с храсторез;
  • Рязане на храсти и отделни дървета с дебелина до 10 см;
  • Натоварване, превоз и депониране на отпадъчния дървесен материал до съответните депа до 5 км.

Предвижда се подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа за експлоатация през зимен сезон 2019/2020 г., с обща дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево 287,8 км., посочени подробно в Техническата спецификация.

Обявата е публикувана под уникален № 9087553

  Договор ОП-19 Дата на качване: 04.06.2019

 Протокол от работа на комисията Дата на качване: 16.05.2019

 Обява за удължаване на първоначален срок Дата на качване: 02.05.2019

 Образци Дата на качване: 16.04.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 16.04.2019

 АОП- обява Дата на качване: 16.04.2019

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 16.04.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево