Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ по 5/ пет/ обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Ремонт на детска площадка в градски парк “Черничките“ гр.Севлиево. 2. Обособена позиция №2: Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр.Севлиево. 3. Обособена позиция №3: Ремонт на детска площадка в междублоковото пространство на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево. 4. Обособена позиция №4: "Обособяване на детска площадка в село Шумата , общ.Севлиево" 5. Обособена позиция № 5: „Възстановяване на кът за отдих и детски игри в с. Душево, общ. Севлиево“Общата прогнозна стойност на Обществената поръчка е 91 666,67 (деветдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.)  без ДДС или 110 000 (сто и десет   хиляди лева) лв с ДДС, от които 10 000( десет хиляди) лв.  с ДДС финансирани от ПУДООС разпределени по обособени позиции, както следва:

 

        1. Обособена позиция №1: Ремонт на  детска площадка  в  градски парк “Черничките“ гр.Севлиево, с прогнозна стойност 36 666,67 лв. без  ДДС.

        2. Обособена  позиция  №2: Ремонт на  детска площадка и озеленяване на  градски парк в гр.Севлиево, с прогнозна стойност 16 666,67 лв. без ДДС.

        3. Обособена позиция  №3: Ремонт на  детска площадка в междублоконото пространство   на  ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево, с прогнозна стойност 15 000,00 лв. без  ДДС.

            4. Обособена позиция № 4: "Обособяване на детска площадка в село Шумата , общ.Севлиево", с прогнозна стойност 10 833,33 лв. без ДДС.

            5. Обособена позиция № 5:  „Възстановяване на  кът за отдих и детски игри в с. Душево, общ. Севлиево“ ", с прогнозна стойност 12 500 лв. без ДДС.

 

Публикувана с уникален номер в РОП:                           Създадена на 27.05.2019г.

  00189-2019-0012

  Обявление за приключване на договор за ОП-29 Дата на качване: 30.09.2019

 Решение за изменение на информация Дата на качване: 30.09.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-30 Дата на качване: 30.09.2019

 Решение за изменение на информация Дата на качване: 30.09.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-28 Дата на качване: 30.09.2019

 Решение за изменение на информация Дата на качване: 30.09.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-27 Дата на качване: 30.09.2019

 Решение за изменение на информация Дата на качване: 30.09.2019

 Обявление за прекратяване обособена позиция № 2 Дата на качване: 09.08.2019

 Обявление за възложена поръчка ОП-30 Дата на качване: 01.08.2019

 Обявление за възложена поръчка ОП-29 Дата на качване: 01.08.2019

 Обявление за възложена поръчка ОП-28 Дата на качване: 01.08.2019

 Обявление за възложена поръчка ОП-27 Дата на качване: 01.08.2019

 Договор ОП-30 Дата на качване: 01.08.2019

 Договор ОП-29 Дата на качване: 01.08.2019

 Договор ОП-28 Дата на качване: 01.08.2019

 Договор ОП-27 Дата на качване: 01.08.2019

 Решение за прекратяване Дата на качване: 05.07.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 05.07.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 05.07.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 05.07.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 02.07.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 02.07.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 19.06.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 27.05.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 27.05.2019

 Документация Дата на качване: 27.05.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 27.05.2019

 Образци Дата на качване: 27.05.2019

 Схеми Дата на качване: 27.05.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево