Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.06.2019

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПО ТЕМАТА „ТРАФИК НА ХОРА – СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО“ ОРГАНИЗИРАТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО И МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР В ГРАДАКАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПО ТЕМАТА „ТРАФИК НА ХОРА – СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО“ ОРГАНИЗИРАТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО И МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР В ГРАДА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево организира информационна кампания, свързана с превенцията на трафика на хора и съвременното робство.

Кампанията ще се проведе на 11 и 12 юни и включва редица мероприятия, а интерактивни презентации за трафика на хора ще бъдат представени пред учениците от всички училища на общината. Презентациите за децата ще бъдат организирани в две възрастови групи 6-7 клас и 8-10 клас. Предвижда се да бъде направено обучение на специалисти, работещи с деца и младежи по проблема за борба с трафика на хора.

В подкрепа на кампанията Община Севлиево организира и прожекция на  документалния филм "Изчезналите хора", посветен на борбата със съвременното робство. Организатори на кампанията са Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Севлиево и Младежки център – Севлиево  в партньорство с фондация „Кампания А21”.

Участници в кампанията ще са ученици, обучаващи и/или живеещи на територията на Община Севлиево, както и специалисти от образователните институции, представители на социални услуги, дирекция „Социално подпомагане”.

Кампанията се прави в изпълнение на заложените мероприятия в Програмата за дейността на МКБППМН за 2019 г.,

Организаторите на кампанията канят всички желаещи на безплатна прожекция на късометражния документален филм „Изчезналите хора“ и на дискусия по темата „Трафк на хора – съвременното робство“.

Събитието ще се проведе на 11 юни от 17:15 ч в Актовата зала на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево