Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: “ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“” 

Средствата по настоящата процедура са осигурени от Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по приоритетна ос Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014-2020г.

https://dox.abv.bg/download?id=f8b77f60cb# - линк към работен проект

 

Създадена на 21.06.2019г. УИН на РОП в АОП: 00189-2019-0015 Протокол №1 Дата на качване: 06.08.2019

 ЕЕДОП Дата на качване: 21.06.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 21.06.2019

 Обявление за поръчка Дата на качване: 21.06.2019

 Документация Дата на качване: 21.06.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 21.06.2019

 Образци Дата на качване: 21.06.2019

 Разрешение за строеж Дата на качване: 21.06.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево