Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: “ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“” 

Средствата по настоящата процедура са осигурени от Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по приоритетна ос Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014-2020г.

https://dox.abv.bg/download?id=f8b77f60cb# - линк към работен проект

 

Създадена на 21.06.2019г. УИН на РОП в АОП: 00189-2019-0015 Обявление за приключен Договор ОП-46 от 28.10.2019г. Дата на качване: 25.11.2020

 Обявление за възложена поръчка ОП-46 Дата на качване: 08.11.2019

 Договор ОП-46 Дата на качване: 08.11.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 16.09.2019

 Протокол №5 Дата на качване: 16.09.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 16.09.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 16.09.2019

 Протокол №2 Дата на качване: 16.09.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 26.08.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 06.08.2019

 ЕЕДОП Дата на качване: 21.06.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 21.06.2019

 Обявление за поръчка Дата на качване: 21.06.2019

 Документация Дата на качване: 21.06.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 21.06.2019

 Образци Дата на качване: 21.06.2019

 Разрешение за строеж Дата на качване: 21.06.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево