Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.06.2019

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ КАМПАНИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИТЕОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ КАМПАНИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИТЕ
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ КАМПАНИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИТЕ
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ КАМПАНИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИТЕ
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ КАМПАНИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИТЕ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните проведе кампания сред учениците за опасностите при трафика на хора


В периода 11 – 12 юни 2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево и Младежки център – Севлиево в партньорство с фондация „Кампания А 21” проведоха информационна кампания по темата „Трафик на хора – съвременното робство“.

Повече от 160 ученици от 6 до 11 клас бяха обхванати в дискусии и запознати с темата чрез интерактивни презентации. 20  специалисти, работещи с деца и младежи, представители на образователните институции, социални услуги, дирекция „Социално подпомагане”, преминаха през обучение за разпознаване, превенция и дейности по проблема за борба с трафика на хора.

Лектор беше Антоанета Куик от А 21 – неправителствена организация, ангажирана в борбата с трафик на хора. От интересните презентации по темата учениците научиха, че трафикът на хора представлява нелегална търговия с човешки съдби и че той е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 милиарда български лева на година. Прожекцията на документалния филм „Изчезналите хора“, посветен на борбата със съвременното робство за ученици и общественост, запозна аудиторията с историята на фондацията и дейността й в различни точки по света.

На 14 юни в Центъра по превенция в Детски комплекс „Йовко Йовков” към МКБППМН – Община Севлиево проведе конкурс за детска рисунка. По темата ,,Моят любим приказен герой”, деца на възраст 7-8 г., с удоволствие слушаха и четоха известни приказки, а после направиха илюстрации към тях. За голямото си старание всички получиха книжки с приказки и предметни награди.

С тази инициатива бе поставено началото на летните дейности на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево