Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР за изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“.
 

Сздадена на 22.08.2019 г.

Номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0023 Обявление за приключил договор ОП-61/08.01.2020г. Дата на качване: 08.06.2021

 Обявление за възложена поръчка ОП-61 Дата на качване: 10.01.2020

 Договор ОП-61 Дата на качване: 10.01.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 13.12.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 13.12.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 13.12.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 07.10.2019

 Решение Дата на качване: 22.08.2019

 Обявление Дата на качване: 22.08.2019

 Документация Дата на качване: 22.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 22.08.2019

 Приложение №2 - Проект на договор Дата на качване: 22.08.2019

 Образци Дата на качване: 22.08.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево