Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№7 от 20.08.2019г. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“Обществена поръчка, изпълнима при условията описани Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет "Консултански услуги по управление и отчитане на проект: "Изграждне на мултифункионално спортно игрище ОУ "Христо Ботев", УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево"

Поръчката е с №: 9091589 Договор ОП-41 Дата на качване: 14.10.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 18.09.2019

 Обява за удължаване на първоначален срок Дата на качване: 03.09.2019

 Приложение №3 - Проект на договор Дата на качване: 20.08.2019

 Образци Дата на качване: 20.08.2019

 Методика Дата на качване: 20.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 20.08.2019

 Информация за публикуване в профил на купувача Дата на качване: 20.08.2019

 Обява Дата на качване: 20.08.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево