Административен регистър
Общ устройствен план
СЕВЛИЕВО ЩЕ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ “Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“Предмет на настоящата поръчка е извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Основен ремонт, реконструкция, закупуване на обзавеждане за ДГ "Мечо Пух"с. П. Славейков, база за изнесено обучение в с.Душево УПИ VII КВ. 27 и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V, кв. 5, общ.Севлиево", финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020"

Правно основание: чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

 

Номер на поръчката в РОП:00189-2019-0021

 

Създадена на 22.08.2019 г.

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата на качване: 16.09.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 25.02.2020

 Договор ОП-6 Дата на качване: 25.02.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 15.01.2020

 Протокол № 3 Дата на качване: 15.01.2020

 Протокол № 2 Дата на качване: 15.01.2020

 Протокол № 1 Дата на качване: 15.01.2020

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 11.12.2019

 Решение Дата на качване: 22.08.2019

 Обявление Дата на качване: 22.08.2019

 Документация Дата на качване: 22.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 22.08.2019

 Приложение №2 - Проект на договор Дата на качване: 22.08.2019

 Образци Дата на качване: 22.08.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево