Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Основен ремонт, реконструкция и закупуване  на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв.27 и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“.

Работните проекти могат да се свалят от следните линкове:

https://dox.abv.bg/download?id=68893a2c9d# - Линк за сваляне - ДГ с.Градница

https://dox.abv.bg/download?id=bacc4b55f9# - Линк за сваляне - ДГ с. Душево 

Създадена на дата 22.08.2019г.

Правно основание:чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП

Номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0022 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение - Гаранция Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение - Ценово предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Приложение -Техническо предложение Дата на качване: 07.01.2020

 Договор ОП-60 Дата на качване: 07.01.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 02.12.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 02.12.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 02.12.2019

 Протокол №2 Дата на качване: 02.12.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 12.11.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 18.09.2019

 Решение Дата на качване: 22.08.2019

 Обявление Дата на качване: 22.08.2019

 Документация Дата на качване: 22.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 22.08.2019

 Методика Дата на качване: 22.08.2019

 Приложение 9.1 Дата на качване: 22.08.2019

 Проект на договор Дата на качване: 22.08.2019

 Образци Дата на качване: 22.08.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево