Административен регистър
Общ устройствен план
СЕВЛИЕВО ЩЕ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево ”Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево”, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“.

 

https://dox.abv.bg/download?id=7aaf719eed# - Линк за сваляне  на Технически проект

Поръчката е с уникален номер в РОП: 00189-2019-0024

Създаена на 23.08.2019 г.

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата на качване: 06.10.2021

 Обявление за изменение АОП Дата на качване: 20.04.2021

 Допълнително споразумение Дог. № ОП-59 Дата на качване: 20.04.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 07.01.2020

 Договор ОП-59 Дата на качване: 07.01.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 20.11.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 20.11.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 20.11.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 20.11.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 12.11.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 26.09.2019

 Решение Дата на качване: 23.08.2019

 Обявление Дата на качване: 23.08.2019

 Документация Дата на качване: 23.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 23.08.2019

 Методика Дата на качване: 23.08.2019

 Приложение 9.1 Дата на качване: 23.08.2019

 Проект на договор Дата на качване: 23.08.2019

 Образци Дата на качване: 23.08.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево