Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА /КЕТЪРИНГ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - гр.Севлиево през 2020 г., по две обособени позиции: Обособена позиция №1 ”Домашен социален патронаж” Обособена позиция №2 ”Обществена трапезария”Обществената поръчка е публикувана в РОП на АОП под номер:00189-2019-0032 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 08.01.2020

 Договор №31 Дата на качване: 08.01.2020

 Договор №30 Дата на качване: 08.01.2020

 Решение Дата на качване: 25.11.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 25.11.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 25.11.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 25.11.2019

 съобщение цени Дата на качване: 12.11.2019

 Решение Дата на качване: 17.10.2019

 Обявление Дата на качване: 17.10.2019

 Документация Дата на качване: 17.10.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.10.2019

 Методика за оценка Дата на качване: 17.10.2019

 Проект на договор Дата на качване: 17.10.2019

 Проект на договор Дата на качване: 17.10.2019

 Образци Дата на качване: 17.10.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево