Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.12.2019

КМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВОКМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВО
КМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВО
КМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВО
КМЕТОВЕТЕ НА ДРЯНОВО И СЕВЛИЕВО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В ДРЯНОВО

Успешна реализация на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ отчете днес Община Дряново с откриването на площадката за компостиране. Лентата прерязаха кметът на Дряново г-н Трифон Панчев и кметът на Севлиево д-р Иван Иванов.

„С това съоръжение вече отговаряме на европейските и националните изисквания за депониране на отпадъци. Изключително важно е системата да заработи, защото след около една година това ще доведе до намаляване на таксите, които се плащат за отчисления към депото“, каза кметът Трифон Панчев. По думите му въвеждането на системата в действие ще намали част от таксите, които сега заплащат жителите от община Дряново. „Това да сме отговорни към околната среда, към природата, да рециклираме, да събираме отделно отпадъците, е нещо много важно, защото е бъдещето на цялото човечество“, допълни още кметът.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Георги. На церемонията присъстваха също и управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева, главният архитект на община Дряново Светла Цонева и екипът по изпълнението на проекта.

По проекта са изградени две съоръжения за компостиране в общините Дряново и Севлиево, както и 3 площадки за компостиране на място по една в Дряново и Севлиево и една в онщина Сухиндол.

Инсталацията за компостиране в община Дряново е с капацитет от 900 т. годишно третирани биоразградими отпадъци и представлява технология за компостиране на редове на открито. С нея ще се осигури разделното събиране на био-отпадъци от град Дряново и още едно населено място в съседство.

За община Дряново по проекта са закупени сметоизвозващ автомобил, генератор за електрическата енергия, водна помпа, която ще изпомпва отпадъчните води към системата за поливане на машината за обръщане на компоста, сонда за измерване на нивата на въглеродния диоксид, комплект за изпитване качеството на компоста, дигитален уред за измерване на температурата и дигитален приемник, 5 бр.контейнери за битови и производствени отпадъци на територията на площадката за компостиране по 240 l, 107 бр. контейнери за отпадъци (120 l), 116 бр. контейнери за отпадъци (240 l), 1861 бр. контейнери за отпадъци (25 l), 3093 бр. кухненски контейнери с вентилационни отвори (10 l), 40 бр. пътен контейнер с вместимост 660 l, 750 бр. торби за многократна употреба от по 120 l и 160 836 бр. биоразградими торбички (10 l).

Съоръжението в Севлиево представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация и е с капацитет 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Системата за разделно събиране за община Севлиево обхваща град Севлиево и 10 по-малки населени места с население над 500 души.

За нуждите на инсталацията в община Севлиево е закупени офис - преместваем обект от типа контейнер, трактор с наличен прикачен инвентар на площадката за компостиране, сметоизвозващ автомобил с вместимост 5,5 м3., цистерна с вместимост 8 000 л.

Доставени са 6 бр. контейнери за битови и производствени отпадъци на територията на площадката за компостиране с вместимост 240 l, още 239 бр. контейнери за отпадъци (120 l), 638 бр. контейнери за отпадъци (240 l), 3817 бр. контейнери за отпадъци (25 l), 3000 бр. кухненски контейнери (10 l), 3691 бр. кухненски контейнери с вентилационни отвори (10 l), 225 бр. пътни контейнери (660 l) и 347 932 бр. биоразградими торбички по 10 l.

В изпълнение на проекта са раздадени контейнери за битови отпадъци и е проведена информационна кампания и обучение на населението.

Проектът „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ е на стойност 2 230 595,39 лв., от които 1 557 812.45 лв. европейско и 274 908.08 лв. национално съфинансиране.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево