Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.12.2019

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В Севлиево с европейски средства вече са обновени десетки административни, публични и жилищни сгради по Оперативната програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

С допълнителни 25 млн. лева се увеличава бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни, публични и административни сгради в 28 общини в страната. Решението за отпускането на средствата бе взето по време на заседание на Министерски съвет. Финансирането е по мярка „Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по която Община Севлиево обнови 3 училища, 6 детски градини, 23 многофамилни жилищни сгради и сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Одобрен е и проектът за обновяване на административната сграда на общинската администрация. С допълнително отпуснатите средства сега ще се даде възможност, на конкурсен принцип, Община Севлиево да кандидатства за още проекти за енергийна ефективност.

Основна цел на мярката е да се повиши енергийната ефективност на обществените сгради и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено  развитие на България за периода 2013-2025 г.

Санирането на сградите води до намаляване на крайното енергийно потребление, емисиите на парникови газове и спомагат за постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия. Чрез мярката се предвижда обновяване на публичните сгради на държавната и общинската администрация, на общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и подкрепящи мерки на жилищния фонд.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево