Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Програми

 Проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево Дата на качване: 19.02.2020

 Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух Дата на качване: 09.09.2019

 Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 11.04.2019

 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива Дата на качване: 22.10.2018

 Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево Дата на качване: 05.12.2017

 Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево Дата на качване: 22.11.2017

  Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 20.02.2017

 Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 23.02.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево