Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина “Радост”, гр. Севлиево, по шест обособени позиции

 Договор Дата на качване: 15.06.2020

 Договор Дата на качване: 15.06.2020

 Съобщение по чл.193 от ЗОП Дата на качване: 14.05.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 14.05.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 21.04.2020

 Информация за удължен срок Дата на качване: 07.04.2020

 Информация за публикувана обява в профил на купувача по ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 25.03.2020

 Обява Дата на качване: 25.03.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 25.03.2020

 Образци Дата на качване: 25.03.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево