Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

09.03.2020

Мерки за предотвратяване разпространението на COVID - 19 във фирмите 
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ!
 
Как с прости мерки можете да предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място:
 
Създайте санитарен пропусник за входа на Вашата фирма, който да включва:
 
• Дезинфекционна вана, през която да преминават работниците и служителите от Вашата фирма;
 
• Определете лице което да извършва термометричен контрол на Вашите служители с дистанционен термометър;
 
• Служителите с температура по-висока от 37 С, да се отстраняват от работа;
 
ПОГРИЖЕТЕ СЕ РАБОТНОТО МЯСТО МЯСТО ДА Е ЧИСТО И ХИГИЕНИЧНО: 
 
• Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант;
 
• Насърчете служителите, сътрудниците и клиентите да си мият ръцете редовно и добре;
 
• Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място. Погрижете се да бъдат пълнени редовно;
 
• Погрижете се служителите, сътрудниците и клиентите да имат достъп до места, където могат да измият ръцете си с вода и сапун;
 
• Погрижете се на работното място да има на разположение защитни маски;
 
• Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските;
 
• Осигурете често проветряване на помещенията във Вашата фирма;
 
• Информирайте служителите си, че съществува риск от заразяване на ръцете при докосване на дръжки на врати, копчета на асансьори, перила на стълбища и други повърхности до които имат допир много хора;
 
• Информирайте служителите, сътрудниците и клиентите си, че ако COVID-19 започне да се разпространява във вашето населено място, всеки, който има дори лека настинка, или много слаба висока температура, е препоръчително да си остане у дома;
 
• Ако вашата фирма използва автобуси за извозване на служители е необходимо да осигурите няколкократна дезинфекция на транспортното средство в зависимост от натоваремостта му;
 
• Избягвайте командироването на служители, които са по-силно застрашени от болестта (по-възрастни служители или служители страдащи от диабет, сърдечно-съдови заболявания или белодробни заболявания) в области, където се разпространява COVID-19;
 
• Обмислете възможността да предоставите на служителите, на които предстои пътуване, малки количества (под 1000 мл) дезифектант за ръце с алкохол. Това ще улесни поддържането на хигиена на ръцете;
 
КОГАТО ВИЕ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВИ СЕ ВЪРНАТ ОТ ПЪТУВАНЕ: 
 
• Служители, които са се върнали от зона с разпространение на COVID-19 трябва сами да се следят за симптоми в продължение на 14 дена и да си мерят температурата два пъти дневно;
 
• Ако развият дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), трябва да си останат у дома и да се изолират от други хора. Това означава да избягват близък контакт (един метър или по-малко) с други хора, включително членове на семейството; 
 
• Трябва също да се обадят по телефона на личния си лекар или на местната здравна служба и да им предоставят информация за това къде са пътували и какви са симптомите.


 Подгответе работното място за COVID-19 Дата на качване: 09.03.2020

« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi