Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.03.2020

ОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗАСЕДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19ОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ ЗАСЕДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

 

Предпрети са всички необходими мерки за ограничаване разпространението на коронавируса

Съгласно заповед №РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, кметът на Община Севлево д-р Иван Иванов свика днес второ заседание на Общинския кризисен щаб, след обявеното извънредното положение във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. На заседанието присъстваха всички членове от общинска администрация и представителите на институциите: РУ на МВР - Севлиево, РСПБЗН – Севлиево и ОДБХ-Габрово.

Кметът запозна присъстващите с текущата обстановка, свързана с разпространението на Сovid-19 и актуализираната заповед на министъра на здравеопазването. В резултат на решенията на щаба от вчерашното заседание до момента са предприети всички необходими мелки за ограничаване разпространението на заразата.

Посетени са 86 обекта, визирани в I., т.1 на министерската заповед и продължава обхождането и връчването й на останалите търговски обекти, които следва да преустановят дейността си. Ръководителите на детски и учебни заведения са предприели необходимите действия за информиране на всички заинтересовани за преустановяване на дейността им. Създадена е организация за дистанционна форма на обучение в училищата, в които има платформа. Информирани са всички извънучилищни центрове и юридически лица, които работят с деца и ученици, всички спортни и културни институции в общината да преустановят дейността си. Работодателите също са информирани за възможните начини за реорганизация на работния процес във фирмите и за противоепидемичните мерки, които следва да приложат при невъзможност за дистанционна форма на работа.

Ръководителите на социални заведения са организирали дейността си, съобразно указанията на АСП и прилагат стриктно противоепидемичните мерки. Остават затворени пенсионерските клубове и дневните центрове за лица с увреждания на територията на общината. Организирана е дейността на домашен социален патронаж и млечна кухня, съобразно изискванията за дейността им при обявеното извънредно положение. Предприети са и всички необходими действия, за да може траурните обреди да се организират и провеждат, съобразно въведените строги противоепидемични мерки.


Уведомени са и всички кметове, и наместници, както и всички обекти по селата, до които се ограничава достъпа на хора.

На днешното заседание бяха определени и нови конкретни действия, както и мерки за последващ контрол от институциите, ангажирани в борбата с Covid-19. Взаимодействието между държавните институции на територията на общината при извършване на контрол по спазване на изискванията, въведени с извънредното положение, също бе уточнено на днешния кризисен щаб. Предстои контрол върху прилагането на алгоритъма за дезинфекция на работните места и помещения, организацията на пропускателния режим при влизане и излизане от фирмите и термометричния контрол; изпълнението на мерките за използване на лични предпазни средства и дезинфектанти от персонала, изпълнение на мерките за дезинфекция на МПС, превозващи работници и служители във фирмите.
С оглед на динамично променящата се обстановка, Кризисният щаб към Община Севлиево ще има заседание всеки ден и предприема мерки, съобразно всички възникнали ситуации.

 

КРИЗИСНИЯТ ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА.

В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН - ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН: 0675 396 112


« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi