Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.03.2020

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СЛЕДИ СТРОГО ЗА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСАОБЩИНА СЕВЛИЕВО СЛЕДИ СТРОГО ЗА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА

В рамките на днешния ден няма нарушения на територията на общината

На днешното заседание на Кризисния щаб към Община Севлиево беше разгледана актуалната обстановка, свързана с изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на коронавируса.

До 16:00 часа днес от служители на РУ на МВР - Севлиево и Общински инспекторат е извършен контрол на 95 обекта от общо 110 на територията на Община Севлиево, които преустановяват дейността си, съгласно заповед №РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването.

Извършена е проверка в различни институции, работещи с граждани на територията на Севлиево – Дирекция „Социално подпомагане“, Бюро по труда, общинска служба „Земеделие“, клонът на здравната каса, клонът на „Български пощи“ за спазване алгоритъма за дезинфекция на работните места и използването на лични предпазни средства. На ръководителите е обърнато внимание за стриктно прилагане на изискванията. Община Севлиево е предоставила на част от тях материали за дезинфекция.

Стартирала е успешно дистанционната форма на обучение в училищата от града. В учебните заведения от селата е приложен комбиниран подход - on-line обучение за част от учениците и материали на хартиен носител за самоподготовка и упражнение, раздадени чрез образователните медиатори. Извършена е дезинфекция на всички училища и детски градини.

Проверени са фирмите, извършващи дейност по общинската транспортна схема и е напомнено, че дезинфекция трябва да се извършва след всеки курс. Извършена е такава проверка и на транспортни фирми, които извършват превоз на работници и служители. Кризисният щаб препоръчва на работодателите да засилят контрола, свързан с дезинфекционните мероприятия на транспортите средства, които извозват работниците и служителите от и към други населени места (Габрово, Велико Търново и т.н.). Община Севлиево е осигурила дезинфектант на институции, които не разполагат с такъв, а работят с хора.

Проверени са общинските звена, които работят – Домашен социален патронаж, млечна кухня и ОП „Обреди“ за стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания и мерки за дезинфекция. Не са установени нарушения.

Получена е информация от всички кметове на кметства и кметски наместници за действията, предприети от тях при осъществяване на контрол за спазване на мерките.  Ще бъдат извършени дезинфекционни мероприятия на детските съоръжения и пейки в двата парка, на съоръженията в детските заведения, както в града, така и по селата.

В МБАЛ „Д-р Ст.Христов“ и „Медицински център 1“ е създадена добра организация за работа, осигурени са необходимите предпазни средства за медицинския и обслужващ персонал, въведен е контрол върху пропускателния режим в заведенията. Към момента няма пациенти с клиника за COVID-19.

Днес на територията на общината са установени три лица, пристигнали от Италия и Испания, които са поставени под домашна карантина. Пристигащите българи от списък с 10 държави са задължени да спазват 14-дневна карантина. Към досегашните пет страни - Италия, Испания, Иран, Република Корея, Китай, вече са добавени и Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и Нидерландия.

Предстои да се извършат проверки на лица, които са се завърнали от чужбина, но не са били карантинирани, поради пребиваване в държави, невключени в списъка в момента на завръщането им.

 

КРИЗИСНИЯТ ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА!

В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН - ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН: 0675 396 112

 


« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi