Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на "Разни хранителни продукти" за нуждите на Детска градина “Радост”, гр. Севлиево

 Договор Дата на качване: 15.06.2020

 Протокол Дата на качване: 28.05.2020

 Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка Дата на качване: 14.05.2020

 Обява Дата на качване: 14.05.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 14.05.2020

 Образци Дата на качване: 14.05.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево