Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.05.2020

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ВЪНШНИ ТЪРГОВЦИ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАРДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ВЪНШНИ ТЪРГОВЦИ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ВЪНШНИ ТЪРГОВЦИ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ВЪНШНИ ТЪРГОВЦИ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ВЪНШНИ ТЪРГОВЦИ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ВЪНШНИ ТЪРГОВЦИ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР

 

Кметът д-р Иван Иванов регламентира ограниченията за времето на извънредната епидемична обстановка

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната, кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов издаде заповед, в която ясно са описани всички ограничения и забрани, наложени с оглед на ситуацията. Мерките остават в сила до 14 юни.

 

Остава забранено провеждането на обществени събития и масови мероприятия с някои изключения. Разрешава се посещението на средновековния град-крепост „Хоталич“ от гражданите в работно време на обекта, при спазване изискването за социална дистанция от 2,5 м и всички противоепидемични  мерки.  Забранено остава сядането на пейки и тревни площи и пребиваване в беседките на обекта. Отворени за посещение са Исторически музей-Севлиево, Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“, галерия „Видима“, Градска библиотека и библиотеките към читалищата в населените места на общината, остава възможно и посещението в кино „21-и век“ към Народно читалище „Развитие-1870“ при допустима заетост  30 %  посетители от капацитета на места в салона. Допуска се още упражняването на колективни спортове за аматьори, с участието на до 12 човека от спортните клубове. Всички желаещи могат да упражняват индивидуални спортове на велоалеята, лекоатлетическата писта на стадион „Раковски“, тенис кортовете в района на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ и мотополигон „Горна Росица“.

 

До 14 юни остава забранена всяка групова форма на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищно образование, която се организира и провежда от физически и юридически лица, независимо от правно – организационната им форма. Няма да се провеждат учебни занятия и всички извънкласни форми на дейност в училищата и ЦПЛР-ДК „Йовко Йовков“, освен организиране на дистанционна форма на обучение. Децата пък все още няма да се върнат в детските градини.

 

За периода на извънредната епидемична обстановка се забраняват посещенията на детски площадки и съоръжения, спортни площадки, на закрито и  разположени в паркове и междублокови пространства, в това число и дворните пространства на детските и учебни заведения на територията на община Севлиево. Няма да има и посещения в клубовете на пенсионерите и хората с увреждания, в Дневните центрове за деца, младежи и хора с увреждания.

 

Остава забранен достъпът на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за социални услуги, в които ръководителите са длъжни да организират стриктно прилагане на мерките за хигиена на персонала, потребителите и дезинфекция на повърхности, помещения и МПС.

 

Няма да се допускат външни търговци до Кооперативния пазар в град Севлиево, който продължава да функционира с постоянните обекти- ежедневно, а за производителите за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител с осигурен достъп всеки петъчен ден от 08:00 часа до 14:00 часа в района на панаирната площадка при стриктно прилагане на противоепидемичните мерки.

 

И още – забраняват се посещенията в закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечение, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници.

 

Не се разрешава посещението и събирането на повече от две възрастни лица, както в обекти на закрито, така и на открити обществени места, както и групово събиране на граждани на открити обществени места (паркове, градинки, междублокови пространства, работещи търговски обекти и др.)

 

Остава разрешено посещението на общинските паркове „Черничките“ и „Казармите“ от граждани, всеки ден от 9:30  до 18:30 чада, като децата до 12 години задължително са с техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, при спазване на изискванията за дистанция от 2,5 м, движение по обозначените маршрути за разходка без сядане на пейки и тревни площи, без ползване на детските площадки и фитнес съоръжения и спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Собствениците на кучета могат да ги разхождат в парк  „Казармите“ всеки ден от 18:30 ч.  до 20:30 ч. при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

При всички случаи е задължително спазването на всички мерки за дезинфекция, лични предпазни средства на закрито и отстояние между хората.

 

Въвежда се и частично възстановяване на курсовете на автобусните линии от общинската, областната и републиканска транспортна схема от квотата на община Севлиево, описани подробно в Заповедта.

 

Мерките, описани в заповедта, са в сила до края на извънредната епидемична обстановка.

  ЗАПОВЕД НА Д-Р ИВАН ИВАНОВ 15.05 Дата на качване: 15.05.2020

« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi