Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.05.2020

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ФИТНЕС ЗАЛИТЕ В СЕВЛИЕВО ОТВАРЯТ, НО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ФИТНЕС ЗАЛИТЕ В СЕВЛИЕВО ОТВАРЯТ, НО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ

 

Със Заповед на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов се разрешава присъствието на деца и ученици в детските и учебни заведения за осъществяване на дейности по приключване на учебната година, както и за подготовка на следващата. Това се допуска в случаите, когато тези дейности не могат да се реализират от разстояние в електрона среда и е необходимо реално присъствие. Отговорност на директорите на детските градини, училища и Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) Детски комплекс „Йовко Йовков“ е организацията за стриктното прилагане на противоепидемичните мерки.

 

От заповедта става ясно още, че се разрешава посещението на фитнес центрове и зали, но само при заетост на местата от не повече от 10 човека за групови занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м площ.

 

Изменя се и текстът, който регламентира спортовете на открито. Упражняващите колективни спортове до 12 човека не е задължително да бъдат членове на спортни клубове.

 

Община Севлиево призовава гражданите да спазват противоепидемичните мерки и да полагат грижи както за своето здраве и превенция, така и за здравето на околните.

 

  ЗАПОВЕД НА Д-Р ИВАН ИВАНОВ 19.05 Дата на качване: 19.05.2020

« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi