Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажни/ремонтни работи (СМР) за обект: Сграда на стадион в  гр. СевлиевоПрез годините периодично са извършвани ремонти вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата, както и топло и хидроизолация на покривите.

Създадена на 29.05.2020г.                                    Публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0014

  Обявление за приключил договор ОП-40 от 02.09.2020г. Дата на качване: 09.12.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 03.09.2020

 Договор ОП-40/03.09.2020 г. с приложения Дата на качване: 03.09.2020

 Решение № 0662 от 13.08.2020 г. Дата на качване: 13.08.2020

 Протокол № 4 по чл. 181, ал. 4 и чл. 60а от ППЗОП Дата на качване: 13.08.2020

 Протокол № 3 от 11.08.2020 г. Дата на качване: 13.08.2020

 Протокол № 2 от чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 13.08.2020

 Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на качване: 06.08.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 23.06.2020

 Разяснение Дата на качване: 04.06.2020

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 29.05.2020

 Обявление Дата на качване: 29.05.2020

 Документация Дата на качване: 29.05.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.05.2020

 Спецификация дограма Дата на качване: 29.05.2020

 Образци Дата на качване: 29.05.2020

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево