Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Ремонт на детска площадка на ул.“Стефан Пешев“ № 48 гр. Севлиево. Обособена позиция №2: "Възстановяване и озеленяване на обществен парк, заедно с детска площадка към него в с.Градница, община Севлиево. Обособена позиция № 3:"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите", гр.Севлиево.Предмет на поръчката е ремонт на съществуващата детска площадка, която се намира в междублоковото пространство на ул. „Стефан Пешев“ № 48 в гр.Севлиево, както и възстанвяване и озеленяване на обществен парк в село Градница, разположено в северен централен район на България. За изпълнение на двете дейности е спечелен проект от ПУДООС по национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам”. Обществената поръчка включва и доставка и монтаж на  съоръжения върху съществуващите детски площадки в парк “Казармите“.

Създадена на дата: 09.06.2020г.              Публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0015

  Обявление за приключил Договор ОП-36 от 17.06.2020г. Дата на качване: 09.10.2020

 Обявление за приключил договор ОП-37/16.07.2020 г. Дата на качване: 02.09.2020

 Обявление за приключил Договор ОП-35/16.07.2020 г. Дата на качване: 02.09.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 10.08.2020

 Договор ОП-37/17.06.2020 г. с приложения Дата на качване: 10.08.2020

 Договор ОП-36/17.06.2020 г. с приложения Дата на качване: 10.08.2020

 Договор ОП-35/17.06.2020 г. с приложения Дата на качване: 10.08.2020

 Решение Дата на качване: 03.07.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 03.07.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 03.07.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 03.07.2020

 Съобщение Дата на качване: 30.06.2020

 Решение Дата на качване: 09.06.2020

 Обявление Дата на качване: 09.06.2020

 Документация Дата на качване: 09.06.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 09.06.2020

 Задание Дата на качване: 09.06.2020

 Схеми Дата на качване: 09.06.2020

 Образци Дата на качване: 09.06.2020

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево