Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.06.2020

НА 30 ЮНИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЪРВИТЕ ВНОСКИ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ С ОТСТЪПКАУдълженият срок за първата вноска за такса смет, както и за 5 % отстъпка при плащане в пълен размер на данък недвижими имоти, моторни превозни средства и такса битови отпадъци изтича на 30 юни, напомнят от дирекция ПМДТ в община Севлиево.

 

Плащанията могат да се извършат в касата на дирекция „Приходи от местни данъци и  такси” в сградата на Община Севлиево, етаж 1, стая 115; чрез офисите на “Изипей” и “Български пощи”, а също в кметствата и кметските наместничества на територията на община Севлиево.

 

Най-удобният, бърз и безопасен начин за внасяне на дължимите суми, обаче си остава чрез онлайн банкиране по банковата сметка на Общината: „Уникредит Булбанк“ АД - клон Севлиево, IBAN BG12UNCR70008423556969, BIC:UNCRBGSF, код за ДНИ 44 21 00, код за ТБО 44 24 00, код за МПС 44 23 00.

 

Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради, моторни превозни средства и такса за битови отпадъци са: до 30 юни – първа вноска и до 31 октомври – втора вноска. След тези дати започва да се начислява съответната лихва по закон.

 

Благодарим на всички наши съграждани, погасили навреме своите задължения!


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево