Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.09.2020

Д-Р ИВАН ИВАНОВ БЕШЕ ИЗБРАН В БЪДЕЩИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕД-Р ИВАН ИВАНОВ БЕШЕ ИЗБРАН В БЪДЕЩИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

 

Сред правомощията на новата структура е одобряването на проекти и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие

 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведе nървото си от шест областни заседания за избор на представители на общините от Северен централен район за планиране (СЦР) в бъдещия Регионален съвет за развитие (РСР). 

 

Общо 12 представители и 12 техни заместници бяха избрани измежду кметовете и председателите на общински съвети от общините в петте области на СЦР (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра).

 

В основния състав на РСР от област Габрово влизат кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов и Таня Христова - кмет на община Габрово. Техни заместници ще са кметът на община Трявна Силвия Кръстева и Трифон Панчев – кмет на община Дряново. 

 

В правомощията на основния състав е одобряването на проекти и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР), а също обсъждането и приемане на становища, препоръки, доклади, справки и оценки. Не на последно място основният състав носи отговорност и за правилата за работа, годишната индикативна програма за дейността, годишните отчети за извършени разходи, както и за писмата за подкрепа по участието на български партньори в проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФ и др. 

 

Като упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в РСР бе заместник-министър Деница Николова, която представи проекта на бъдещата Програма за развитие на регионите и новия териториален подход за управление на средствата от Европейските фондове през програмен период 2021-2027 г.

 
Снимка: НСОРБ

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево