Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

23.10.2020

ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ГАБРОВОВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО
ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО
ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО
ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
Във връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитане на негативни тенденции по отношение разпространението на Sars-Cov-2 на областно и на национално ниво, с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация, РЗИ въвежда временни засилени противоепидемични мерки на територията на област Габрово, считано от 23 октомври до 14 ноември 2020 г.
 
Трябва да се създаде организация за преминаване към дистанционна форма на работа на работници и служители. Където не е приложимо - да се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между работниците и служителите в офиси, работни помещения, предприятия (цехове) и др. Всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска.
 
В обекти с обществено предназначение, търговски и други, които предоставят услуги на гражданите, трябва да се създаде организация за недопускане на не повече от 1 човек на 2,5 кв. м., като всички лица трябва да са с поставена маска за лице върху носа и устата. Задължително е да се осигури учестена дезинфекция - минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график.
 
В обекти за хранене и развлечение да има минимум 1,5 м. дистанция между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Да не се допускат повече от 6 човека на една маса в заведение за хранене. Да не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, вкл. пластмасови приспоснобления за уста.
 
Задължителна дистанция от минимум 1,5 м. трябва да се спазва и на всички пазари, тържища и други сходни места - между маси, сергии, подвижни павилиони, щандове и т.н. Движението на тези места ще бъде еднопосочно, а всички трябва да имат защитни маски за лице.
 
В дискотеки, пиано-барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито трябва да се създаде нужната организация за недопускане и контрол на не повече от 1 човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта.
 
Ограничава се провеждането на организирани масови мероприятия на открито и закрито, като празниците на населени места, сборове, панаири и др.
 
Ограничава се организирането и провеждането на лични и семейни празненства на закрито до 30 и до 50 лица (за семинари, конференции и т. н.).
 
При провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика, следва да се създаде организация и контрол за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите и запълване до 30% от капацитета на местата. Всички зрители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
 
При провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични изяви, концерти, занаятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) следва да се се спазва физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите и запълване до 30% от капацитета на местата. Всички зрители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
 
Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на всякакви мероприятия и събития, независимо от техния характер.

   Дата на качване: 23.10.2020

  Дата на качване: 23.10.2020

« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi