Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

18.11.2020

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА ПО ПРОЕКТ "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА ПО ПРОЕКТ "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

 

Във връзка с приключването на проект № BG16RFOP001-2.002-0014-C03 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 23 ноември от 11:00 часа в централното фоайе на Община Севлиево ще се проведат заключителна пресконференция и церемония по откриване на обекта.

Изпълнението на проекта допринася за повишаване енергийната ефективност на сградата на Община Севлиево и намаляне разходите за енергия. Освен това експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата значително ще се увеличат, а условията на работна среда в сградата ще бъдат в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Проектът е на стойност 1 138 213.31 лв. европейско финансиране.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево