Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

20.11.2020

ЦЕННО ДАРЕНИЕ ЗА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКАЦЕННО ДАРЕНИЕ ЗА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА
С новата техника се ускорява дигитализирането на фонда
В месеца на Народните будители Градска библиотека получи ценно дарение – планетарен настолен скенер CZUR Aura. А дарителят е почетният гражданин на Севлиево академик Иван Юхновски - учен и общественик, също носещ духа на будителството и просветителството в себе си.
Акад. Юхновски е учен - химик органик, чиито научни интереси и основни приноси са в областта на инфрачервената спектроскопия и квантовата химия. Доктор на химическите науки, действителен член на БАН , почетен член на БАН и дългогодишен председател на БАН. Работи над 40 години в Българската академия на науките и 24 години преподава в Софийския университет.
Близостта и привързаността на акад. Юхновски към севлиевската библиотека датират още от детските години, когато семейството му е изселено от София в Севлиево.
„…От много ранни години започнах да изпитвам силно желание да чета и научавам нови неща. Затова още от много малък станах постоянен и ревностен читател на библиотеката на читалище „Развитие". Днес с чувство на дълбока признателност мога да кажа, че бъдещият ми път като учен и изследовател не би бил с толкова широки възможности за подготовка и избор на любимото поприще, а може би даже не би се осъществил, ако не беше тогавашната наша прекрасна и богата библиотека”.
Акад. Юхновски е автор и съавтор на над 160 публикации, както и на редица изобретения и патенти. Вписан е в „Златната книга на българските изобретатели“ на Патентното ведомство през 1999 г. Почетен доктор е на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Химикотехнологичния и металургичен университет и на Националния университет „В. Н. Каразин“, гр. Харков, Украйна. Акад. Юхновски е действителен член на Европейската академия на науките, изкуствата и литературата в Париж и на Обществото „Лайбниц“ в Берлин. Експерт е на Нобеловия комитет по химия.
През 2017 г. е учредена наградата „За изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името и с финансовата подкрепа на акад. Иван Юхновски.
Многократно през годините той е засвидетелствал своите приятелски чувства към библиотеката, дарявайки различни научни и научно-популярни издания с желанието науката да стигне до повече хора. А сега, благодарение на неговата щедрост, библиотеката разполага с нов скенер-CZUR Aura , подходящ за всякакви книги и документи с формат до А3, изключително бърз, разпознаващ български език при сканиране и с възможност да произведе файл с опции за търсене. Софтуерът за оптично разпознаване на символи на Aura може да конвертира заснети JPG изображения в редактируеми Word, Excel или PDF формати.
Скенерът се намира в отдел „Краезнание“ на библиотеката, а желанието на екипа е да започне постепенно дигитализиране на ценните книги от фонда, което ще помогне за тяхното съхраняване и за напред в годините.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево