Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.01.2021

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 г.На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2021 г. на Община Севлиево.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2021 г. и инвестиционната програма на Община Севлиево, ще се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите” на Община Севлиево и на електронен адрес: sevlievo@sevlievo.bg до 19.01.2021 г.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 18 януари (Понеделник) 2021 г. от 17.00 часа в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево